Pustara Višnjica d.o.o.

Djelatnosti: Turizam i ugostiteljstvo

KONTAKTIRAJTE Pustara Višnjica d.o.o.

 

Obnova Pustare Višnjica temelji se  na tradiciji nekadašnjeg poljoprivrednog dobra i implementaciji ekologije, organske poljoprivrede, očuvanja biološke raznolikosti i turizma u održivi razvoj.

Danas na imanju postoje dvije tvrtke koje se prostiru na 250 ha zemljišta, Pustara Višnjica d.o.o. i  PZ Ergela Višnjica. Obje tvrtke su u privatnom vlasništvu istih osoba i  nadopunjuju se u korištenju opreme, zemljišta, ljudskih resursa u realizaciji pet gospodarskih potprograma kroz  koje je otvoreno 35 novih radnih a sa dovršenjem cijelog projekta biti će ih preko 50.  Potprogrami  su: ruralni turizam, uzgoj konja, uzgoj divljači, uzgoj batata i žitarica, uzgoj ljekovitog bilja.

Ruralni turizam- U samom srcu imanja, okružene preostalim veličanstvenim starim stablima nekadašnjih grofovskih perivoja  smještene su obnovljene zgrade: hotel i hostel Višnjica***  te nekoliko luksuznih apartmana.  Pod krovovima nekoliko sjenica gosti mogu uz otvorena ognjišta uživati pa čak i sami pripremati specijalitete sa roštilja, iz peke ili zemljane posude. Nekad postojeći stambeni objekti za voditelje imanja obnovljeni su i pretvoreni u prostore za radionice starih zanata: tkalačka, keramička, gastro, radionica tradicijskog nakita te mogućnost organizacije raznih  druženja. Imanje pruža idealne uvjete za razne sportske aktivnosti (jahanje, vožnja biciklima, kočijom, seoskim kolima, četverokotačima), provođenje team buildinga i brojnih edukativnih, rekreativnih i zabavnih aktivnosti i igara (paintball, seoska olimpijada, potraga za skrivenim blagom, foto safari, kulinarski dvoboj i ostalo).

Uzgoj konja- Ergela trenutno ima 73 konja uglavnom Quarter i Paint pasmine. Mogućnosti: organiziranje stručnih skupova vezanih uz konjogojstvo;organizirani posjeti i razgledanje ergele; održavanje škole u prirodi i razvijanje osjećaja za te plemenite životinje; razvoj jahačkog sporta; škola jahanja; program terapijskog jahanja;vožnja kočijom  (saonicama) i razgledanje krajolika;  izložbe konja i konjička  natjecanja; konjički sajmovi; prodaja konja i ždrebadi; obnova starih zanatskih radionica (kovači, užari);  uslužno čuvanje konja.

Uzgoj divljači- u uzgoju ima oko 600 grla. Do 2014.g. prodavali smo samo živa grla manjim uzgajivačima  i lovačkim udrugama. Izgradnjom manje klaonice za divljač u blizini farme i rješenjem problema markica, stekli su se  uvjeti da možemo ponuditi svježe i smrznuto meso jelena lopatara u pakovanjima prema želji kupca. Radi se o divljači koja nije odstrijeljena već zaklana pa je kvaliteta mesa znatno bolja.

Uzgoj batata i žitarica- U suradnji s Agronomskim fakultetom Zagreb, 2005 g. imanje Višnjica počelo je pokusnu proizvodnju batata kao moguću zamjensku kulturu uzgoju štetnog duhana koji se tradicionalno sadi u Slavoniji zbog odgovarajuće klime i tla. Kako je proizvodnja bila više nego zadovoljavajuća u vegetacijskom periodu 2006. godine započelo se s prvom komercijalnom proizvodnjom. Paralelno s tim radilo se na razvoju novih proizvoda od batata kao što su: čaj od lista batata, rakija od batata, te gris i brašno od korijena batata za koje smo dobili priznanja na nekoliko domaćih i stranih sajmova inovacija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

2008. godine adaptirano je zatečeno i devastirano podno skladište (hangar) u hladnjaču s kontrolirano klimom za skladištenje i čuvanje batata, prvo i jedino takve vrste u Republici Hrvatskoj. Time je osigurana kontinuirana i kvalitetna opskrba trgovačkih lanaca u Hrvatskoj s kojima imamo godišnje ugovore, kao i izvoz u susjedne zemlje. U komercijalnom uzgoju batata za razmnožavanje koriste se isključivo presadnice dobivene iz korijena i iz reznica. Presadnice se dobivaju iz mladih izboja , koji se javljaju na površini korijena batata pri visokoj vlazi i temperaturi. Proizvodnja sadnog materijala počinje polovicom mjeseca veljače. Žitarice (zob, pir, stare sorte pšenice) te uljarica buča i ljekovito bilje, čine dio četverogodišnjeg plodoreda pripremanog za batat kao završnu kulturu po propisima za eko proizvodnju.

Uzgoj ljekovitog bilja- Cjelovit projekt obnove Pustare Višnjica obuhvaća i ekološki uzgoj ljekovitog bilja u četverogodišnjem plodoredu sa uzgojem batata i proizvodnjom žitarica i sjena za konje. U suradnji s Agronomskim fakultetom Zagreb obavljena je pokusna proizvodnja kultura kojima odgovara tip zemlje na imanju, tj. pjeskovito, blago kiselo tlo. Zadovoljavajuće prinose za farmaceutsku industriju imali su buhač (lat. Tanacetum vulgare L.), sikavica (lat. Silybum marianum L.), stevia (lat. Steavia rebaudiana), stolisnik (lat. Achillea millefolium L.), pelin (lat. Arthemisia absinthium L.), čuvarkuća, majčina dušica (lat. Thymus serpillum L.), lavanda (lat. Lavandula officinalis L.) i suncokret (lat. Hellianthus anuus L.).

EN

Name: Pustara Višnjica

City/Municipality: Slatina

County: Virovitica-Podravina

Activity: provision of accommodation and catering services; horse-riding

DE

Name: Ödland Višnjica

Stadt/Gemeinde: Slatina

Landkreis: Virovitičko-Podravska

Aktivitäten: Bereitstellung von Unterkunfts- und Catering-diensten; Reiten