Priručnik i osvrt na Edukacijske radionice za članove klastera održanih pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma

Prema Ministarstvu turizma u svibnju 2016. je kandidiran projekt pod nazivom „Edukacijske radionice za članove klastera“, prema kojem su odobrena sredstva za 3 edukacijske radionice:

Prva edukacijska radionica
Tema radionice: „Internet u funkciji efikasnije promocije i distribucije u ugostiteljsko-turističkom sektoru“
Sadržaj radionice: pojam Interneta; distribucija putem Interneta; promocija putem Interneta; poslovanje putem Interneta članova klastera
Vrijeme održavanja radionice: 28. rujna 2016.
Predvidivi broj sudionika: 60 polaznika
Mjesto održavanja radionice: Osijek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Gajev trg 7

Druga edukacijska radionica
Tema radionice: „Utvrđivanje marketing programa članova klastera“
Sadržaj radionice: pojam marketinga; pojam marketing programa; elementi marketing miksa; stvaranje proizvoda; formiranje cijena; distribucija; promocija; marketinške aktivnosti po pojedinim segmentima
Vrijeme održavanja radionice: 16. studenog 2016.
Predvidivi broj sudionika: 60 polaznika
Mjesto održavanja radionice: Vinkovci, Srednja strukovna škola Vinkovci

Treća edukacijska radionica
Tema radionice: „Kanali distribucije i oblici promocije u ugostiteljsko-turističkom sektoru“
Sadržaj radionice: pojam distribucije; kanali distribucije; kanali distribucije u ugostiteljsko-turističkom sektoru; pojam promocije; oblici promocije; oblici promocije u ugostiteljsko-turističkom sektoru
Vrijeme održavanja radionice: 25. studenog 2016.
Predvidivi broj sudionika: 60 polaznika
Mjesto održavanja radionice: Slavonski Brod, Dvorana Vijuš, Stanka Vraza 2a (za vrijeme održavanja Katarinskog sajma)

LINK ZA PREUZIMANJE PRIRUČNIKA

Prva radionica je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 28. rujna 2016. godine na temu „Internet u funkciji efikasnije promocije i distribucije u ugostiteljsko-turističkom sektoru“, predavač radionice je bio dr.sc. Ivan Kelić. U prvom dijelu predavanja doc.dr.sc. Antun Biloš predstavio je aktualne podatke koji govore koliko u Hrvatskoj ljudi danas zapravo na dnevnoj bazi koriste Internet, bilo da je riječ o računalima ili o pametnim telefonima putem kojih će, prema sadašnjim procjenama, već potkraj iduće godine 33,8 posto svjetske populacije imati izravan pristup internetu kroz napredne mobilne aplikacije. Bilo riječi i o značajkama web sjedišta kao početnoj točki digitalne egzistencije poslovnog subjekta, s naglaskom na turizam te mogućnostima pozicioniranja i oglašavanja u digitalnom okruženju, putem internetskih tražilica. Predavač dr.sc. Ivan Kelić članovima klastera ukazao je na mogućnosti koje mogu koristiti u svojim djelatnostima, s ciljem privlačenja korisnika koristeći njegovu lokaciju i informacije koje oni dijele na svojim društvenim mrežama i poveznicama. Naglašeno je da je iznimno je važno da sadržaj koji kreiraju kvalitetno znaju prema drugima distribuirati što na kraju posljedično dovodi i do porasta korisnika i same prodaje, odnosno profita kojega generiraju ulaganjem u kvalitetan marketinški nastup. Naime, svakim danom vrijednost turističkog proizvoda kupljenog putem interneta konstantno i značajno raste. Također na edukaciji je bio predstavnik portala eKupi, Ilija Matić, koji je prezentirao oglašavanje, marketing i distribuciju preko najposjećenijeg portala za online kupovinu i promociju.

Druga edukacijska radionica na temu “Utvrđivanje marketinga programa članova klastera”, održala se 11. studenog 2017. u Srednjoj strukovnoj školi u Vinkovcima. Predavač dr.sc. Mario Banožić dao je poseban naglasak na izradu marketing programa u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji s obzirom da se veliki broj članova klastera bavi prehrambenom proizvodnjom, dok je dr.sc. Davor Turkalj naglasio posebnu važnost marketinga u ruralnoj ekonomiji.

Treća u nizu edukacijska radionica na temu “Kanali distribucije i oblici promocije u ugostiteljsko turističkom sektoru“, nakon Osijeka i Vinkovaca, održala se 25. studenog u Slavonskom Brodu, u sklopu programa Katarinskog sajma i gastro manifestacije Kuhajmo slavonski. O marketingu u ugostiteljstvu, oblicima promocije (među kojima su i sajmovi poput Katarinskog sajma), osobnoj prodaji, ekonomskoj propagandi i medijima koji se koriste za promociju uz predavača dr. sc. Maria Banožić, govorila je i dr. sc. Biljana Lončarić, direktorica Turističke zajednice grada Slavonskog Broda. Po završetku radionice kao primjer dobre prakse i korištenja marketinških oblika promocije predstavila je Marijana Bošnjak, predstavnica OPG-a Bošnjak, koji se nalazi u Sičicama kod Nove Gradiške, te se vrlo uspješno bavi proizvodnjom domaćeg kraft piva. Po završetku radionice sudionici su uz primjer dobre prakse stekli saznanja kako najkvalitetnije primijeniti suvremene tehnologije prigodom obavljanja vlastitih marketinških aktivnosti.

Zahvaljujemo svima koji su bili uključeni u provođenje edukacijskih radionica i članovima klastera na sudjelovanju!

IMG_1257

15107481_1025806857546575_4727918275033925921_n

15094887_1019581238169137_4693811303442277340_n

14446003_973212706139324_3918466318269218711_n

IMG_2202

 
Objavljeno: 08.03.2017.