O “Slavonskoj košarici”

Priča o Slavonskoj košarici
Klaster okuplja 134 proizvođača hrane, pića i rukotvorina te pružatelja turističkih usluga s područja regije Slavonije. Osnivač klastera je Grad Slavonski Brod, a osnovan je 2011. godine. Osnovni je cilj umrežavanja unapređenje turističke djelatnosti u istočnoj Hrvatskoj. Osnovne aktivnosti klastera odnose se na održavanje edukacijskih radionica za članove; promociju i distribuciju proizvoda putem interaktivnog web portala; nastupe na sajmovima i održavanje posebnih prezentacija na pojedinim turističkim tržištima u zemlji i inozemstvu; organiziranje „benchmarking“ putovanja. Strateški je partner klastera Ekonomski fakultet u Osijeku (EFOS),  rad klastera podupiru resorna ministarstva i Hrvatska turistička zajednica.

O nama
Turistički klaster „Slavonska košarica“ – udruga za turistički razvoj regije Slavonije
Turistički klaster „Slavonska košarica“ je neprofitna i nevladina udruga čija je misija promicanje održivog turističkog razvoja regije Slavonije smjernicama utvrđenim strategijom turističkog razvoja regije Slavonije temeljem  strateških planskih dokumenata. 5. listopada 2011. osnovana je udruga – turistički klaster „Slavonski Brod“ sa sjedištem u Slavonskom Brodu koju se učlanilo 28 članova s područja grada Slavonskog Broda, s ciljem razvoja turističke djelatnosti na području grada.

Na sjednici Upravnog odbora klastera održanoj 18. siječnja 2012. klaster je proširen članstvom s područja cijele regije Slavonije i Baranje kojom je prigodom klasteru pristupilo nova 44 člana.

Na sjednici Skupštine klastera održanoj 23. siječnja 2012. klaster je promijenio naziv u Turistički klaster „Slavonska košarica“; izmijenjen je i dopunjen Statut, a Upravni odbor klastera proširen je članovima s područja cijele regije.

Danas klaster broji 134 člana.

Klaster ima potpisane ugovore o strateškom partnerstvu s osječkim Ekonomskim fakultetom i slavonskobrodskim Veleučilištem. Sjedište Udruge je u Slavonskom Brodu, na adresi Trg pobjede 28/1, 35000 Slavonski Brod.

Ciljevi Udruge su;
– održivi razvoj turizma na području regije Slavonije
– uspostava strateških i operativnih partnerstva potrebnih za implementaciju master plana turističkog razvoja regije Slavonije na interesnoj osnovi
– poticanje razvojnih inicijativa
povezivanje dionika turističkog razvoja regije Slavonije u svrhu stvaranja turističkih proizvoda i turističkih doživljaja
– identificiranje dionika ključnih za realizaciju strateških ciljeva
kontinuirano komuniciranje ključnih dionika turističkog razvoja regije Slavonije
– njegovanje inovativnog pristupa turističkom razvoju
– stvaranje i diverzifikacija turističkih proizvoda i doživljaja, osobito u domeni privatnog sektora
– distribucija i promocija proizvoda klastera
– promoviranje tradicijskih i kulturnih vrijednosti i ambijentalnih specifičnosti i znamenitosti regije Slavonije kao turističkog odredišta
– kontinuirani razvoj turističkih usluga i proizvoda za područje regije Slavonije
– povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva regije Slavonije kroz zajedničko planiranje i provođenje aktivnosti
– razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na području regije Slavonije
– informiranje i edukacija stanovništva, poduzetnika, javne uprave, turističkih i kulturnih radnika i ostalih sudionika gospodarskog i društvenog života o razvojnim mogućnostima i potencijalima turističkog razvoja regije Slavonije.

Osnivači klastera su Grad Slavonski Brod, Turistička zajednica i Razvojna agencija grada Slavonskog Broda.

Tijela koja upravljaju klasterom;
1. Skupština;
2. Predsjednik; Dejan Vuksanović,
3.Upravni odbor; sa predstavnicima iz
– Brodsko-posavske županije (Dejan Vuksanović, predsjednik , Josip Perčević, Vesna Živković, Andrija Čukić, Siniša Panthy i gradonačelnik grada Slavonskog Broda Mirko Duspara),
– Osječko-baranjske županije ( prof. dr. sc. Drago Ružić, Mihaljević Danijela, direktorica Turističke zajednice općine Bilje),
– Vukovarsko-srijemske županije (Matković Martina, direktorica Turističke zajednice grada Vinkovci),
– Požeško-slavonske županije (dr.sc. Berislav Andrlić) i
– Virovitičko-podravske županije (Ksenija Plantak).
4. Nadzorni odbor; dr.sc. Biljana Lončarić, predsjednica, Pero Jelinić te Antun Bogović, članovi,
5. Klaster menadžer; Kristina Šokić

info@slavonska-kosarica.hr

KLASTER IZJAVA O PRISTUPANJU