Izjava o privatnosti

Informacije i zaštita podataka

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistički klaster “Slavonska Košarica” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/2015). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkom klasteru “Slavonska Košarica”. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu: Turistički klaster “Slavonska Košarica”, Trg pobjede 28/1, 35000 Slavonski Brod
na fax broj: 035/ 406 721
elektroničkom poštom: info@slavonska-kosarica.hr
donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Slavonskog Broda. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija (obrazac)
Zaštita osobnih podataka
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Martin Marković, klaster menadžer
Trg pobjede 28/1, 35.000 SLAVONSKI BROD
Tel. 035/ 447 721; mail: info@slavonska-kosarica.hr