Slika u kalupu – motiv konja

 

Slika u kalupu - motiv konja /  120 mm  x 260 mm , ručna izrada