Slika u kalupu – motiv konja

 

Slika u kalupu  - motiv konja /  260 mm x 260 mm , ručna izrada